Phase 3, Amsterdam, met David Grand
Boek Brainspotting door David Grand

Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer

Mobiel: 0623385612

Wat is Brainspotting?

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen. Oftewel:

Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

Brainspotting is een laagdrempelige, effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades, waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.

Deze methode is in 2003 ontdekt en daarna verder ontwikkeld door David Grand , psychotherapeut en o.a. EMDR-therapeut. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons funktioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Brainspotting laat zich goed combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

De voordelen van Brainspotting:

Wat is een 'Brainspot'?

Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein.

Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de 'Brainspot' in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Wanneer een 'Brainspot' gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, de emotionele kwestie, dan wel het lichamelijk ongemak, is een aanwijzing dat de 'Brainspot' is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de 'Brainspot' gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante 'Brainspot'. 'Brainspotting' kan zowel met een oog als ook met twee ogen worden toegepast. Bovendien zijn er verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren.

In mei 2016 heb ik de drie-daagse training Brainspotting Phase 1 met Marie-José Boon in Amsterdam gedaan en ben ik direct begonnen met het toepassen in mijn praktijk. Voor mij ligt Brainspotting heel mooi in het verlengde van Somatic Experiencing. In oktober 2016 heb ik de training Phase 2 gedaan, ook bij Marie-José Boon, en in maart 2017 Phase 3 en in juni 2019 de 3-daagse Phase 4, beide met David Grand als teacher.

Hoe werkt Brainspotting in de praktijk?

We zitten tegenover elkaar in een gemakkekijke stoel. Je krijgt als je dat wilt een koptelefoon op, waardoor je de zogenoemde biolaterale muziek hoort: muziek die weerklinkt afwisselend links en rechts, speciaal ontwikkeld en geproduceerd door David Grand, de ontdekker van Brainspotting.

Je kunt dan in het kort iets vertellen over het issue waar je mee komt. Vaak kun je dan ergens in je lichaam iets gewaarworden, spanning op je keel b.v., of een knoop in je maag.

Ik werk vervolgens met een zogenaamde pointer, een soort antenne. Ik beweeg de pointer in je blikveld en je ogen en/lichaam geven zelf aan waar er activiteit is. We kunnen de oogpositie samen bepalen of ik zoek hem voor je op.

Als we de oogpositie hebben gevonden dan blijf je gedurende de sessie (ongeveer 30-45 minuten) naar de pointer kijken. Je mag ook wegkijken, bewegen, zelfs in slaap vallen.

En ondertussen blijf je gewaar wat er gebeurt in je lichaam terwijl ik in stilte bij je aanwezig ben. Dit zorgt voor een raamwerk waarin het therapeutisch proces kan plaatsvinden. Je mag delen wat er met je gebeurt, maar dit hoeft niet. Het is niet ongewoon dat er lange stiltes vallen tijdens dit proces.

Je lichaam weet precies hoe het zelf weer in evenwicht kan komen en we hoeven alleen maar op dit proces te vertrouwen en hier ruimte aan te geven.

Het is prettig als je gemakkelijke kleren met rustige kleuren aan hebt tijdens de sessie, liefst zonder contrasten (zoals zwartwitte strepen of stippen), en als je na afloop ruim tijd hebt voor jezelf. De totale duur van een sesssie is net als andere sessies bij mij 75 minuten.

Voor meer informatie en onderzoeken m.b.t. Brainspotting, zie Brainspotting Nederland en deze website (engelstalig).

Neem contact op voor een afspraak in mijn praktijk voor Traumatherapie in Deventer, of voor meer informatie.

Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer
Mobiel: 0623385612