webcambeeld online sessies Petra Mensink praktijkruimte

Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer

Informatie

Afspraak

Een afspraak is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 8.45 uur tot 18.00 uur (- meestal niet op woensdag). Een sessie duurt een uur en een kwartier (75 minuten).
Houd er rekening mee dat het prettig kan zijn om na afloop geen afspraken meer te hebben en tijd voor jezelf te hebben.

Kijk hier om contact op te nemen en voor meer informatie over mogelijke wachtlijst of cliëntenstop.

Tarieven

Tarieven 2024
Sessie (ook online) van 75 minuten: 110 euro (vrijgesteld van BTW).

Na afloop van de sessie stuur ik je een factuur per e-mail; je kunt het bedrag dan binnen 30 dagen overmaken.

Bij annulering van een afspraak worden geen kosten berekend als je minimaal 48 uur van te voren afzegt.

Vergoedingen

Sessies kunnen afhankelijk van je ziektekostenverzekeraar, je aanvullend pakket en het budget dat je hebt gekozen (deels) worden vergoed. Dit geldt ook voor zorg op afstand (online sessies).
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur.
Soms kunnen sessies vergoed worden via werkgevers (bijvoorbeeld in het kader van re-integratie), letselschade-uitkeringen e.d. NB betaling loopt altijd via de cliënt zelf.

Mijn gegevens:

Privacy, Klachten, Algemene Voorwaarden en Behandelovereenkomst

Privacyverklaring
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Kijk hier voor mijn Privacyverklaring.

Klachtenregeling
Voor de WKKGZ ben ik aangesloten bij geschillencommissie CamCoop. Wanneer je ontevreden bent over mijn dienstverlening en een klacht wilt indienen dan vind je alle informatie over de stappen die je kunt zetten in mijn Klachtenregeling.

Behandelovereenkomst.
Voor we een afspraak maken voor een eerste sessie, hebben we in de regel een kort telefonisch gesprek, waarin we afstemmen of je met je vraag bij mij op de goede plek bent, en waarin ik je adresgegevens noteer. Daarna ontvang je van mij een e-mail met afspraakbevestiging en met de behandelovereenkomst. Ik verzoek je om deze tekst door te nemen en voor of tijdens de eerste afspraak te ondertekenen, zodat dit toegevoegd kan worden aan je dossier. Je vindt hem ook hier (PDF):
Behandelovereenkomst en Privacyverklaring


Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer
Mobiel: 0623385612