Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer
Mobiel: 0623385612

Somatic Experiencing helpt de veerkracht van het zenuwstelsel te herstellen.

Wat is Somatic Experiencing?

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode om trauma's te helen. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in het lichaam. Sensaties zijn de taal van het lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma. Het trauma hoeft niet opnieuw verteld (en herbeleefd) te worden.

SE werkt daar waar het trauma in het zenuwstelsel zit.

Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn methode op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken zij zelden getraumatiseerd. Zij weten instinctief hoe zij de intense energie, die vrijkomt bij overlevingsgedrag, moeten reguleren en ontladen.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. Dat wil zeggen dat wij kunnen nadenken en oordelen over wat ons is overkomen. Dat werkt niet altijd in ons voordeel. We kunnen ons bijvoorbeeld 'groot houden' of 'doorzetten'. Hiermee staan wij een volledige ontlading in de weg.

Ons lichaam heeft alles al in zich wat we nodig hebben om heel te worden.

Hoe werkt Somatic Experiencing?

SE werkt met de zogenaamde 'felt sense', het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling.

SE helpt je bewust te worden van je hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen. Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: contact met en steun van de grond of stoel, gevoel van kracht, je gevoel voor humor, creativiteit, je intelligentie. Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door vrienden, familie, huisdieren, een fijne plek, de natuur, positieve herinneringen. Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning. Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.

Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, heb je steeds het gevoel het zelf 'in de hand' te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen. Een SE sessie duurt 60 - 75 minuten en begint met een kort inleidend gesprek. Zoals al genoemd is het niet noodzakelijk om "je hele verhaal" te vertellen.

Uitgangshouding is meestal zit op een comfortable, rechte stoel.

In overleg kan ook gebruik gemaakt worden van aanraking, op de stoel of op de behandelbank, altijd met kleding aan.

Neem contact op voor een afspraak in mijn Praktijk voor Traumatherapie in Deventer, of voor meer informatie.

Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer
Mobiel: 0623385612