Peter Levine, grondlegger van Somatic Experiencing, gebruikt zijn beroemde "Slinky" om de effecten van trauma op het zenuwstelsel te demonstreren.

Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer
Mobiel: 0623385612

Trauma wordt opgeslagen als herinnering in ons lichaam.

Wat is trauma?

Met trauma wordt in Somatic Experiencing (SE) bedoeld: iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

Trauma is als een te strakke jas.

Bij 'trauma' denken we al gauw aan gebeurtenissen die voor bijna ieder mens traumatiserend zijn: (getuige zijn van) geweld, misbruik, verwaarlozing, ongelukken of verlies van een naaste. Maar ook onverwachte meer 'alledaagse' gebeurtenissen kunnen traumatiserend werken: valpartijen en zogenaamd kleine verwondingen, medische en tandheelkundige behandelingen, grensoverschrijding, het te horen krijgen van een naar bericht enz. enz.

Onze kwetsbaarheid is o.a. afhankelijk van de aanwezigheid van hulpbronnen, lichamelijke gesteldheid, familiedynamiek, levensomstandigheden, eerder trauma, en leeftijd.

Wat gebeurt er door trauma?

In SE is het uitgangspunt dat het zenuwstelsel overweldigd kan raken. De enorme energie die vrijkomt om te overleven in zo'n situatie, en bedoeld was om te vechten, te vluchten of te bevriezen, blijft vastzitten in je lichaam. Je lichaam kan die energie niet ontladen. Daarom blijft het, voortdurend of in bepaalde situaties, reageren alsof er nog steeds gevaar is. Dit kan zich uiten in allerlei (posttraumatische stress) symptomen, die ook jaren na de gebeurtenis(sen) nog voelbaar kunnen zijn. Voorbeelden zijn:

Angst, paniek, slaapproblemen, prikkelbaarheid, overgevoeligheid, lusteloosheid, niks of weinig meer voelen, dissociatie, gevoelens van vervreemding en zinloosheid, wantrouwen, schrikachtigheid, op je hoede zijn, hartkloppingen, nachtmerries, flashbacks, onrust, pijnklachten, vermoeidheid, het altijd koud hebben, misselijkheid, enz.

Soms is het verband met de gebeurtenis(sen) verdwenen en heb je alleen last van de misschien onbegrijpelijke symptomen. Soms weet je goed wat de aanleiding is geweest en soms is het een opeenstapeling van gebeurtenissen waardoor je niet meer weet wat waar hoort. Gedachten, emoties en sensaties zijn dan als een kluwen verstrengeld; de levensenergie 'stroomt' niet meer.

Wanneer je in een situatie belandt die je, bewust of onbewust, herinnert aan het oorspronkelijke trauma, reageert je lichaam alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. Zo kan ook een ogenschijnlijk 'onbeduidend' voorval je van je stuk brengen, omdat er, vaak onbewust, associaties zijn met eerdere gebeurtenissen.

Petra Mensink
Praktijk voor Traumatherapie
Louis Pasteurstraat 10-S
7415 EP Deventer
Mobiel: 0623385612